Canada tăng chỉ tiêu nhận di dân lên tới 350000 trong năm 2021

Di trú & định cư, Liên bang, Tin tức

Hôm thứ Tư 31/10, Bộ trưởng di trú liên bang Ahmed Hussen nói Canada sẽ nhận 350,000 di dân trong năm 2021.

Chỉ tiêu này cao hơn 40,000 so với chỉ tiêu năm nay, và gần 1% dân số Canada.

Những con số này được công bố trong kế hoạch chỉ tiêu di dân nhiều năm được cập nhật của chính phủ, với chỉ tiêu cho ba năm tới. Chỉ tiêu này tăng hàng năm từ mức 310,000 năm nay, bao gồm tất cả các diện di dân. (©Bản tiếng Việt của Canada Info.net)

Canada sẽ nhận gần 1 triệu di dân trong 3 năm tới

Đại đa số (72%) di dân mới là thuộc diện kinh tế với các chương trình nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong thị trường lao động.

Bộ trưởng Hussen nói rằng Canada rất cần di dân kinh tế trong những lĩnh vực trên khắp đất nước mà hiện nay thiếu lao động và có nhiều cư dân lớn tuổi.

Nhiều nhà hoạt động vì di dân và các tổ chức kinh tế đã kêu gọi chính phủ tăng chỉ tiêu di dân nhiều hơn nữa. Hội đồng tư vấn kinh tế của Chính phủ đã đề xuất nhận 450,000 di dân trong một báo cáo năm 2016.

Nguồn: The Canadian Press / Global News, CBC, 31/10/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Có liên quan:

Những con đường định cư Canada, và di dân người Việt ở Canada

One thought on “Canada tăng chỉ tiêu nhận di dân lên tới 350000 trong năm 2021

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.