Lowe’s sẽ đóng 31 cửa hàng trên khắp Canada

Kinh tế, Mua sắm

Tập đoàn bán lẻ vật dụng sửa nhà Lowe’s thông báo sẽ đóng 31 cửa hàng trên khắp Canada.

Trong một thông cáo báo chí, Lowe’s cho biết các cửa hàng đó có kết quả kinh doanh kém, và việc đóng cửa này là một phần trong quá trình tái đánh giá chiến lược đang diễn ra.

Trong 31 cửa hàng sắp đóng cửa có 27 cửa hàng Rona ở British Columbia, Alberta, Ontario, Quebec và Newfoundland and Labrador. Tập đoàn này cũng sẽ đóng 20 cửa hàng Lowe’s ở Mỹ.

Ba cửa hàng ở vùng Đại Đô thị Toronto (GTA) nằm trong số sẽ bị đóng — hai cửa hàng Rona ở Mississauga và cửa hàng Lowe’s ở Centrepoint Mall.

Lowe’s cho biết tập đoàn dự kiến sẽ đóng các cửa hàng bị ảnh hưởng trước cuối năm tài khóa 2018 của mình — ngày 1/2/2019.

Không có thông tin về số việc làm sẽ bị mất trong đợt đóng cửa này.

Chỉ mới hơn một năm trước Lowe’s, có trụ sở ở North Carolina, Mỹ, mua lại hãng bán lẻ cùng ngành Rona của Canada.

Nguồn: Global News, 5/11/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.