Từ ngày 2/12, Ontario tăng giờ mở cửa của LCBO, The Beer Store, siêu thị được bán rượu bia

Mua sắm, Ontario

Chính quyền của thủ hiến Doug Ford đã tăng giờ mở cửa của các cửa hàng LCBO, The Beer Store và các siêu thị được cấp phép kinh doanh rượu bia ở Ontario, cho phép họ bán rượu bia từ 9 giờ sáng tới 11 giờ đêm 7 ngày mỗi tuần.

Thay đổi này bắt đầu có hiệu lực từ ngày Chủ nhật 2/12. Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa mà chính quyền Đảng Bảo thủ Cấp tiến đã đề ra trong triển vọng kinh tế mùa thu được công bố hồi tháng trước.

“Thay đổi này sẽ cải thiện sự lựa chọn, quyền tiếp cận và sự tiện nghi, và cho phép người tiêu dùng có những lựa chọn có trách nhiệm phù hợp với họ nhất,” thông báo của chính quyền viết.

Trước khi có thay đổi về quy định giờ giấc kinh doanh, do Ủy ban Rượu và Cờ bạc Ontario quản lý, rượu bia chỉ được bán từ 9 giờ sáng tới 11 giờ đêm từ thứ Hai tới thứ Bảy, và 11 giờ sáng tới 6 giờ tối Chủ nhật.

Nguồn: CBC, 2/12/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.