Giấy chứng nhận quốc tịch Canada đầu tiên

Chính trị, Di trú & định cư, Văn hóa & xã hội, Video

Ai là người đầu tiên được cấp giấy chứng nhận quốc tịch Canada (certificate of Canadian citizenship)? Khi nào? Vì sao?

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.