Tư liệu cần biết

Trang này tập hợp những văn bản, tài liệu cần thiết cho người Việt ở Canada, và/hoặc sắp sang Canada. Phần lớn sẽ là những tư liệu đã được các cơ quan và tổ chức của chính quyền các cấp, và các tổ chức xã hội cho dịch sang tiếng Việt. Thường xuyên cập nhật.

Alberta

 • Cẩm nang dành cho công nhân, Chương trình Công nhân nước ngoài tạm thời, Alberta. (PDF, 28 trang, 1,3MB. Nguồn)
 • Các Chương trình và Dịch vụ dành cho Người cao tuổi, Alberta. (PDF, 3 trang, 1,7MB. Nguồn)

British Columbia

 • Tập Hướng Dẫn cho Người Mới Đến về Các Nguồn Tài Nguyên Trợ Giúp và Dịch Vụ British Columbia. (PDF, 136 trang, 4,5MB. Nguồn)

Ontario

 • Hướng Dẫn cho Những Ngày Đầu Tiên Dành cho Những Người Mới tới Ontario, Settlement.org. (PDF, 37 trang, 1,9MB. Nguồn)
 • Nhân quyền trong vấn đề gia cư. Ủy ban Nhân quyền Ontario (Ontario Human Rights Commission). (PDF, 2 trang, 299KB. Nguồn)
 • Hướng Dẫn Dành Cho Người Thuê Nhà – Sinh sống trong nhà của Toronto Community Housing. (PDF, 57 trang, 1,1MB. Nguồn)
 • Tuyên bố quyền riêng tư đối với nhân viên, WSIB (Hội đồng An toàn và Bảo hiểm Nơi lao động) Ontario. (PDF, 5 trang, 168KB)
 • Tài liệu Hướng dẫn về Các Chương trình và Dịch vụ dành cho Cao niên tại Ontario. (PDF, 103 trang, 1,6MB. Nguồn)
 • Các Dịch Vụ Gia Cư dành cho Cao Niên tại Toronto. COSTI Immigrant Services. (Housing Services for Seniors Guide (Vietnamese), 16 trang, 2,5MB. Nguồn)
 • Lão hóa và Lái xe: Chương Trình Tái Cấp Bằng Lái Xe cho Người Từ 80 Tuổi Trở Lên của Ontario. (ges-booklet-vietnamese, 34 trang, 1,6MB. Nguồn)

Quebec

 • Sinh sống và đầu tư tại Québec. Slides về Di dân theo diện Đầu tư. (PDF, 50 slides, 4,2MB. Nguồn)

Toàn liên bang

 • Một mình tại Canada: 21 cách để làm cho điều này được dễ dàng hơn – Một tài liệu tự giúp dành cho những người độc thân mới đến. Centre for Addiction and Mental Health (CAMH). (PDF, 63 trang, 1,6MB. Nguồn)
 • Cẩm nang hướng dẫn về bệnh tiểu đường. Cơ quan Y tế Công cộng Canada. (PDF, 24 trang, 1,6MB. Nguồn)