Bang giao của Canada với Trung Quốc nên mưu cầu mục đích hơn là lợi nhuận

Ý kiến của Ngô Thanh Hải, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Canada đại diện cho Ontario. Ông là người Canada đầu tiên gốc Việt tại Thượng viện. Hôm 24/4/2018, Thượng viện thông qua kiến nghị của ông kêu gọi Canada có một lập trường mạnh mẽ hơn và chính trực về các tranh chấp Biển Đông.