Các nhóm cực hữu chống nhập cư và nhóm phản biểu tình đối đầu nhau tại biên giới Canada-Mỹ

Từ đầu năm tới nay, hơn 7600 người muốn tị nạn đã vượt biên trái phép vào Canada, phần lớn qua ngõ Roxham Road, gần Lacolle, Quebec. Dự đoán những tháng tới con số đó sẽ tăng vọt, cao hơn số lượng gần 20000 người vượt biên vào Quebec năm ngoái.