Học hành

Canada công bố trợ cấp khẩn cấp dành cho sinh viên (CESB): $1250/tháng trong 4 tháng

Canada công bố trợ cấp khẩn cấp dành cho sinh viên (CESB): $1250/tháng trong 4 tháng. Dành cho sinh viên đang học, chuẩn bị nhập học tháng 9, hoặc người đã tốt nghiệp vào tháng 12/2019. Ngoài ra, trợ cấp này cũng dành cho những sinh viên có việc làm nhưng kiếm được ít hơn $1000/tháng.
#coronavirus #COVID19