Ontario

Mở khóa học cấp tốc bắt buộc để nâng cao trình độ giáo viên tiểu học dở toán

Trình độ toán yếu của giáo viên tiểu học – một số người thậm chí không nhớ cách làm toán phân số lớp 6 – đã khiến một số trường sư phạm ở Ontario mở các khóa học cấp tốc bắt buộc, trong đó một số trường bắt buộc sinh viên sư phạm phải đậu kỳ thi toán mới được tốt nghiệp.