Quebec

Cú sốc văn hóa của di dân Pháp ở vùng nói tiếng Pháp của Canada

Ngày càng có nhiều người Pháp di cư tới Canada. Năm 2015, số di dân từ Pháp nhiều hơn từ bất cứ nước nào khác; năm 2016 chỉ có người tị nạn Syria đông hơn họ. Người mới nhập cư phải mất một thời gian để chấp nhận rằng họ thay đổi không chỉ đất nước mà còn cả văn hóa. Một khi họ đã hiểu rằng họ là di dân, mọi việc sẽ dễ dàng hơn.