Video

Số sinh viên du học tăng vọt ở các đại học Canada

Mùa thu năm nay, các trường đại học Canada sẽ đón nhận sinh viên quốc tế với số lượng cao chưa từng thấy. Một số trường có số sinh viên du học tăng từ 25% trở lên. Canada ngày càng được xem là một điểm đến ổn định và khoan dung trong một thế giới đầy bất định chính trị.