Thời sự

Đặc sắc

Đời sống

Mở khóa học cấp tốc bắt buộc để nâng cao trình độ giáo viên tiểu học dở toán

Trình độ toán yếu của giáo viên tiểu học – một số người thậm chí không nhớ cách làm toán phân số lớp 6 – đã khiến một số trường sư phạm ở Ontario mở các khóa học cấp tốc bắt buộc, trong đó một số trường bắt buộc sinh viên sư phạm phải đậu kỳ thi toán mới được tốt nghiệp.