Nova Scotia nhận số lượng di dân kỷ lục trong năm 2019

Di trú & định cư, Nova Scotia

Nova Scotia đã có số lượng di dân kỷ lục trong năm 2019 với những nỗ lực thu hút người lao động trong các ngành nghề cụ thể.

Tính tới ngày 27/12/2019, Bộ Di trú của tỉnh bang này đã chấp thuận 2780 hồ sơ, tăng 21% so với năm 2018 và hơn 300% so với năm 2013.

Bộ trưởng di trú Lena Metribution Diab nói rằng dân số của tỉnh bang đang ở mức cao nhất từ trước tới nay và trẻ tuổi hơn, trong khi đáp ứng nhu cầu lao động thường xuyên cần trong các ngành quan trọng, như chăm sóc sức khỏe.

Kể từ năm 2018, 52 bác sĩ và 184 trợ lý chăm sóc tiếp tục đã được chấp thuận hồ sơ để nhập cư Nova Scotia thông qua các chương trình di trú khác nhau.

Bộ trưởng y tế Randy Delorey nói rằng ông phấn khởi về thành công của việc phối hợp với bộ di trú để hỗ trợ tuyển dụng những người hành nghề y tế.

Tỷ lệ di dân ở lại Nova Scotia đạt mức 71% – cao nhất trong vùng.

Nguồn: The Canadian Press, The Globe and Mail, 30/12/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.